Alexandras sandlåda

Det fanns en sandlåda på gräsmattan när vi flyttade hit. Den bestod av en ram med sand i. En stor del av sanden hade lagt sig runt ramen istället för inom den, eftersom det inte fanns några kanter.

Detta är nu ordnat! Nu har Alexandra en sandlåda med kanter och sand i. Jag ritade en ram efter eget huvud som dels skulle ge sittplats och dels förhindra sanden att komma utanför sandlådan. Impregnerat virke inhandlades sedan på Byggmax (fullt tillräcklig kvalitet för den här typen av smått bygge + bara 10 minuter bort så praktiskt). Sedan platsbyggdes ramen med hjälp av såg och skruvdragare – enkelt! Ramen ställdes ovanpå den befintliga och fylldes sedan på med ett decimetertjockt lager sand som köptes på Nordanå Grusterminal utanför Malmö.

Plan för 2016

Redan när vi var på visning såg vi ju att det är mycket att göra på gården. Både rent underhåll som var eftersatt och saker som kommer att behöva göras inom en överskådlig framtid. Sen tillkommer ju allt vi VILL göra. Målet har förstås hela tiden varit att behålla skånegårdsstilen så mycket det bara går.

Vi satte oss ner förra helgen och gjorde en lista på några av sakerna, främst de som behöver göras under 2016. De saker som inte måste göras just nu eller som kommer för långt ner på ”vill göra”-listan skrev vi inte ens upp, de är helt för många.

Bland annat behöver fasaden kalkas om, fönster kittas och rutor bytas ut, hängrännor och stuprör monteras, kakelugnen lagas inuti, ytterdörrar och brunnslock bytas, plåtarbeten göras, grinden lagas, sandlådan förnyas, kullersten och grusgångar fixas till… Sen måste självklart badrummet, som vi hållit på med i ett år till och från nu, bli färdigt.